ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Actieforum is een dienst die de mogelijkheid biedt gratis discussiefora aan te maken.

Aansprakelijkheid

Van de aanbieder: De informatie die via de site wordt verstrekt is enkel bedoeld als indicatie. De aanbieder geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en het gebruik van deze informatie.
De informatie op de site kan worden aangepast of bijgewerkt zonder voorafgaand bericht.

Van de gebruiker: De gebruiker van de site is aansprakelijk voor enigerlei schade, materieel of immaterieel, direct of indirect, die een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot Actieforum, lijdt ten gevolge van onrechtmatig gebruik of misbruik van de site of elementen van de site, ongeacht de oorzaak en de locatie van de schade, en vrijwaart Actieforum van consequenties die hij hiervan kan ondervinden en juridische stappen die tegen hem kunnen worden ondernomen.
De gebruiker van Actieforum onthoudt zich van juridische stappen tegen Actieforum indien er tegen hem door een derde partij juridische stappen worden ondernomen naar aanleiding van onrechtmatig gebruik en/of misbruik van de site van Actieforum.

Verantwoordelijkheid voor gebruikersnamen en wachtwoorden

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt ontvangt hij een wachtwoord en een gebruikersnaam. De gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord en voor iedere activiteit die plaatsvindt onder de gebruikersnaam van de gebruiker. Het is verplicht Actieforum direct op de hoogte te brengen in geval van onrechtmatig gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord of enigerlei andere inbreuken op de beveiliging van een forum of de site. De gebruiker moet er zelf zorg voor dragen dat hij zich afmeldt van zijn account aan het einde van iedere sessie. Actieforum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet volledig vertaald. Klik voor de Engelse versie op de volgende link: Terms of service.